Sufity podwieszane

Sufity podwieszane wpływają na podniesienie estetycznych walorów wnętrza i pozwalają na montaż dodatkowego oświetlenia punktowego, również nietypowo rozmieszczonego. Dzięki sufitom podwieszanym można także ukryć niechciane elementy instalacji, takie jak rury czy przewody elektryczne.

Podwieszany sufit